Skip to main content

Alt innen elektrotjenester

Vi leverer alle typer el-installasjon, i boliger, forretningsbygg, næringseiendommer, industri og for nettleverandører.

Elektroinstallasjon

Vi tilbyr komplett El-installasjon til både private og bedrifter.

Elektroinstallasjon for:
 • Boliger
 • Rehabiliteringer
 • Våtromsinstallasjoner
 • Større boligkomplekser
 • Næringsbygg
 • Skoler
 • Industri
 • EL-verk
Vi leverer også smarthus systemer. Blant annet:
 • KNX
 • Fibro Z-wave
 • xComfort
 • Micro Matic eNet

Eltaksering

El-kontroll av bolig.

Skadetaksering elektro
Vi har lang erfaring med vurdering og taksering av kostnader for utbedring etter skade. Vi driver egen installasjonsvirksomhet, men har likevel ingen interesse av å gjøre skadeomfanget større eller mindre enn det i virkeligheten er for å få ting tilbake til minst samme stand som før uhellet inntraff.

Tilstandsvurdering
Hvis du trenger en vurdering av tilstanden til det elektriske anlegget, tidsmessighet, dimensjonering osv. i forbindelse med kjøp/salg av bolig, eller trenger noen generelle råd, tar vi gjerne oppdrag på dette. Vi har solid erfaring med problemer i forbindelse med eierskiftesaker.

Lynskader
Vi takserer skader på el-anlegget etter lynnedslag og foretar testing for å avdekke eventuelle skjulte skader etter overspenningen. Målingene gjør kunden trygg på det elektriske anlegget etter hendelsen.

Elsikkerhetskontroll

Elsikkerhetskontroll av bolig (Nemko-godkjent kontrollør). El-total foretar kontroll og tilstandsvurdering av det elektriske anlegget i boliger. Vi har Nemko-sertifisert elsikkerhetskonsulent og elektrofagfolk som arbeider med skadeforebyggelse og skadebegrensning.

Be om pris på vurdering av ditt elektriske anlegg enten det er leilighet, rekkehus, enebolig, skolebygninger, eller landbruk og mindre eller større næringsbygg. Flere og flere forsikringsselskap gir reduksjon av premien på brannforsikringen ved gjennomføring av elkontroll.

Be om vurdering av ditt elektriske anlegg her

Termografering

Vi feilsøker og reparerer alle type varmekabler. Vi har utstyr for å finne feilen og kan gjøre en lokal utbedring, uten at du trenger å hugge opp hele gulvet.

Be om reparasjon av varmekabel her

Utføring
Etter en termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med bilder og tekst beskriver tilstanden. Vi foretar en kvalifisert vurdering av eventuelle avvik. I rapporten fremkommer våre konklusjoner og anbefalte tiltak.

Ethvert objekt har en varmestråling. Et infrarødt kamera (termografikamera) oppfanger denne variasjonen, og omgjør den til synlige farger på et termogram (termobilde). I bildet kan man sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt mot et referanse-punkt med normaltemperatur.